Προεπισκόπηση εκτύπωσης Κλείσιμο

Εμφανίζει 16 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ελληνικά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αλληλογραφία

 • Αρχείο Πατέρων Ιησουιτών ΠΣ-ΜΣ (Προσωπικές Συλλογές- Μάρκος Σιγάλας)-Π.Σ-ΜΣ Α.
 • Series
 • 1911-1947
 • Μέρος τουΑρχείο Μ.Β Σιγάλα

Αλληλογραφία με ιερείς και εκκλησιαστικούς φορείς, με κοσμικά άτομα και φορείς (στη Σύρο, Νάξο, Κωνσταντινούπολη, Αθήνα κλπ.):

 1. 1911-1935,
 2. 1936-1946,
 3. Επιστολικά δελτάρια: 1909-1947

Μάρκος.Β.Σιγάλας

Οικονομικά

 • Αρχείο Πατέρων Ιησουιτών ΠΣ-ΜΣ (Προσωπικές Συλλογές- Μάρκος Σιγάλας)-Π.Σ-ΜΣ Δ.
 • Series
 • 1920-1940
 • Μέρος τουΑρχείο Μ.Β Σιγάλα

Ποικίλοι λογαριασμοί, αποδείξεις κλπ.: 1920-1940

Αρχείο Μ.Β Σιγάλα

 • Αρχείο Πατέρων Ιησουιτών ΠΣ-ΜΣ (Προσωπικές Συλλογές- Μάρκος Σιγάλας)
 • Αρχείο
 • 2019

Μάρκος.Β.Σιγάλας

Ιδρυτικά

Χρονιά Αρ. εγγ. Κατάσταση Γλώσσα
1661 Έγγραφο 1. Καλή Λατινικά
1748-1756 Έγγραφα 2. Καλή Λατινικά
1836 Έγγραφο 1. Καλή Ελληνικά
1836 Έγγραφο 1. Καλή Ελληνικά
1843 Έγγραφο 1. Καλή Λατινικά
1845 Έγγραφο 1. Καλή Λατινικά
1725-1794 Έγγραφα 13. Καλή Λατινικά
1737-1769 Έγγραφα 17. Καλή Λατινικά

Το μοναστήρι της Παναγιάς στην Άνω Σύρο

Λόγοι Θρησκευτικοί

 • Αρχείο Πατέρων Ιησουιτών ΠΣ-ΜΣ (Προσωπικές Συλλογές- Μάρκος Σιγάλας)-Π.Σ-ΜΣ Ε.
 • Series
 • 1911-1948
 • Μέρος τουΑρχείο Μ.Β Σιγάλα

 1. 1911-1919
 2. 1920-1925
 3. 1926-1929
 4. 1930-1934
 5. 1935-1939
 6. 1940-1944
 7. 1945
 8. 1946-1948
 9. Αχρονολόγητα- Σπαράγματα

Μάρκος.Β.Σιγάλας

Λόγοι διάφοροι- διαλέξεις

 • Αρχείο Πατέρων Ιησουιτών ΠΣ-ΜΣ (Προσωπικές Συλλογές- Μάρκος Σιγάλας)-Π.Σ-ΜΣ ΣΤ.
 • Series
 • 1918-1942
 • Μέρος τουΑρχείο Μ.Β Σιγάλα

 1. Διαλέξεις-λόγοι ποικίλου περιεχομένου: 1918-1946
 2. Λόγοι επικήδειοι, νεκρολογίες κ.τ.ό.: 1925-1942

Μάρκος.Β.Σιγάλας

Θρησκευτικά ποικίλα

 • Αρχείο Πατέρων Ιησουιτών ΠΣ-ΜΣ (Προσωπικές Συλλογές- Μάρκος Σιγάλας)-Π.Σ-ΜΣ Ζ.
 • Series
 • 1920-1939
 • Μέρος τουΑρχείο Μ.Β Σιγάλα

 1. Διαλέξεις-λόγοι ποικίλου περιεχομένου: 1918-1946
 2. Λόγοι επικήδειοι, νεκρολογίες κ.τ.ό.: 1925-1942
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 16