Υποσειρά ΑΤΙΤ. 1 - Ιδρυτικά

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Αρχείο Πατέρων Ιησουιτών ΑΤΙΤ-ΑΤΙΤ. 1

Τίτλος

Ιδρυτικά

Ημερομηνία(ες)

  • 1665-1769 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Υποσειρά

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Χρονιά Αρ. εγγ. Κατάσταση Γλώσσα
1661 Έγγραφο 1. Καλή Λατινικά
1748-1756 Έγγραφα 2. Καλή Λατινικά
1836 Έγγραφο 1. Καλή Ελληνικά
1836 Έγγραφο 1. Καλή Ελληνικά
1843 Έγγραφο 1. Καλή Λατινικά
1845 Έγγραφο 1. Καλή Λατινικά
1725-1794 Έγγραφα 13. Καλή Λατινικά
1737-1769 Έγγραφα 17. Καλή Λατινικά

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Allied materials area

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες