Αρχείο ΠΣ-ΜΣ (Προσωπικές Συλλογές- Μάρκος Σιγάλας) - Αρχείο Μ.Β Σιγάλα

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Αρχείο Πατέρων Ιησουιτών ΠΣ-ΜΣ (Προσωπικές Συλλογές- Μάρκος Σιγάλας)

Τίτλος

Αρχείο Μ.Β Σιγάλα

Ημερομηνία(ες)

  • 2019 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

25 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Μάρκος Β. Σιγάλας (1883-1948)
Το προσωπικό του αρχείο του περιήλθε πρόχειρα συσκευασμένο το 2019 Επιχειρήθηκε πρώτα η καταγραφή του για να εξακριβωθεί το ακριβές περιεχόμενό του ώστε στη συνέχεια να ταξινομηθεί. Ένα μεγάλο τμήμα του αρχείου καταλαμβάνουν οι θρησκευτικοί λόγοι που ο Μ.Β. Σιγάλας εκφώνησε στη διάρκεια των ποικίλων θρησκευτικών του καθηκόντων: ιερέας στη Σύρο,
επίτροπος στην Καθολική Επισκοπή Σαντορίνης, αρχιεπίσκοπος της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα. Οι λόγοι είναι γραμμένοι στα ελληνικά ή γαλλικά σε φύλλα χαρτιού και τις περισσότερες φορές φέρουν τίτλο και ημερομηνία γραφής και εκφώνησης. Οι τίτλοι αυτοί επιτρέπουν μια κατηγοριοποίηση των εκφωνηθέντων λόγων: λόγοι για την εξύμνηση
συγκεκριμένων αγίων στις εορτές τους, λόγοι που προβάλλουν αρετές ή αποτρέπουν από πράξεις αντίθετες προς τις υποχρεώσεις του πιστού χριστιανού κλπ. Μια άλλη κατηγορία περιλαμβάνει λόγους που ο Μ.Β. Σιγάλας έγραψε για πολιτικά και
κοινωνικά γεγονότα, πχ. εθνικές εορτές, ίδρυση συλλόγων. Επειδή ο Μ.Β. Σιγάλας υπήρξε παράλληλα και καθηγητής Γαλλικών και Λατινικών μαθημάτων σε ελληνικά σχολεία της Νάξου και της Σύρου, καθώς και στο Γυμνάσιο της Σύρου, εντοπίστηκαν στο αρχείο του τεκμήρια αυτής της δραστηριότητάς του, όπως μαθητολόγια-βαθμολόγια, αλληλογραφία με το υπουργείο Παιδείας κλπ. Η θρησκευτική δράση του Μ.Β. Σιγάλα ήταν ποικίλη και αυτό αποτυπώνεται στην πλούσια αλληλογραφία του με ποικίλους ιερωμένους και μη, που βρίσκονταν στη Σύρο, την Αθήνα, την Κωνσταντινούπολη, τη Ρώμη. Σε αυτήν μπορούν να αναζητηθούν τα ποικίλα ζητήματα που τον απασχολούσαν στη ζωή του και πώς τα αντιμετώπισε. Ιδιαίτερη μνεία θα μπορούσε να γίνει για την δράση του στη Σαντορίνη κατά τους δύσκολους χρόνους της Ιταλικής και Γερμανικής κατοχής (1941-1944). Εντοπίστηκαν και λίγα αρχειακά τεκμήρια του αδελφού του Αντώνιου Β. Σιγάλα, πριν αυτός εξελιχθεί σε καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όπως ήταν αναμενόμενο, στο αρχείο βρέθηκαν φωτογραφίες, καρτ-ποστάλ, παρτιτούρες, αποκόμματα εφημερίδων, έντυπα κλπ.
Γενικά το πλούσιο αυτό και ποικίλο αρχειακό υλικό μάς επιτρέπει να σκιαγραφήσουμε τη δράση και ανοδική πορεία ενός ιερέα που φαίνεται ότι με τη μόρφωσή του και την εν γένει προσωπικότητά του άσκησε επιρροή όχι μόνον στους πιστούς της θρησκευτικής δικαιοδοσίας του αλλά γενικότερα στους κατοίκους πρωτίστως της Σύρου, αλλά και της Σαντορίνης και της καθολικής κοινότητας της Αθήνας. Από όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, στην ελληνική τουλάχιστον περίπτωση.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Θεματικός τρόπος ταξιθέτησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Γαλλικά
  • Γερμανικά
  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Allied materials area

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Τελικό

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ολόκληρο

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

  • Ελληνικά

Γραφή(ες)

  • Ελληνικό

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες