Προεπισκόπηση εκτύπωσης Κλείσιμο

Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Το μοναστήρι της Παναγιάς στην Άνω Σύρο
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Ιδρυτικά

Χρονιά Αρ. εγγ. Κατάσταση Γλώσσα
1661 Έγγραφο 1. Καλή Λατινικά
1748-1756 Έγγραφα 2. Καλή Λατινικά
1836 Έγγραφο 1. Καλή Ελληνικά
1836 Έγγραφο 1. Καλή Ελληνικά
1843 Έγγραφο 1. Καλή Λατινικά
1845 Έγγραφο 1. Καλή Λατινικά
1725-1794 Έγγραφα 13. Καλή Λατινικά
1737-1769 Έγγραφα 17. Καλή Λατινικά

Το μοναστήρι της Παναγιάς στην Άνω Σύρο