Αρχείο ΑΤΙΣ - Αρχείο Τάγματος Ιησού Σύρου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Αρχείο Πατέρων Ιησουιτών ΑΤΙΣ

Τίτλος

Αρχείο Τάγματος Ιησού Σύρου

Ημερομηνία(ες)

  • 1618 - 1968 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

10 μέτρα, 228 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Από τα διάφορα Ιησουιτικά Αρχεία που διαθέτει σήμερα η Μονή των Αθηνών, το πλέον ενδιαφέρον και εύχρηστο είναι το Αρχείο Τάγματος Ιησού Σύρου (ΑΤΙΣ). Και αυτό, επειδή επί πέντε περιόδους της ύπαρξης της Μονής στο νησί, πατέρες οι οποίοι είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία, προσέφεραν μέρος από τον πολύτιμο χρόνο τους, συλλέγοντας και καταγράφοντας υλικό: έγγραφα, κώδικες, εκδόσεις, φωτογραφίες και οπτικοακουστικά ντοκουμέντα.

Το υλικό αυτό, το έθεταν, στη συνέχεια, στη διάθεση των επισκεπτών, αλλά και των ειδικών ερευνητών και μελετητών, με στόχο την πληρέστερη και βαθύτερη κατανόηση της ζωής και της αποστολής τόσο των ιερομονάχων και των μοναχών, όσο και της κοινότητας Ιησουιτών γενικότερα, όπως αυτή υπήρχε μέσα στο συγκεκριμένο γεωγραφικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και θρησκευτικό περιβάλλον.

Εδώ αξίζει να αναφερθούν οι πατέρες που ασχολήθηκαν με την ιστορία της Μονής της Παναγιάς, αναδεικνύοντας την πνευματική και θεολογική βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκε το μοναστικό βίωμα των ιησουιτών επί τρεις και πλέον αιώνες: οι π.π. Φραγκίσκος Lalomia (1770-88), Δομήνικος Venturi (1806-23), Μποναβεντούρα Aloisio (1838-63), Ισίδωρος Περρής (1940-71), καθώς και ο π. Γαβριήλ Μαραγκός, ο οποίος από το 1978 έως σήμερα έχει την επιμέλεια του Αρχείου.

Καθένας από αυτούς προσέθεσε ένα πολύτιμο λιθαράκι στη διαφύλαξη, την οργάνωση και την καταγραφή κωδίκων, λυτών, και κάθε είδους ντοκουμέντων.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι υποδιαιρέσεις του ΑΤΙΣ σε ποικίλους τομείς έγιναν για να διευκολύνουν τον ερευνητή στις αναζητήσεις του. Και οφείλονται στην πάνω από τριάντα χρόνια εμπειρία του αρχειονόμου. Το σύνολο του αρχειακού υλικού μετά από ταξινόμηση βρίσκεται κατανεμημένο σε σκληρούς και μαλακούς φακέλους. Οι μεν σκληροί φάκελοι ακολουθούν μια συνεχή αρίθμηση από το 1 μέχρι και προς το παρόν το 228…, οι δε μαλακοί φάκελοι σημειώνονται με τα μικρά του ελληνικού αλφαβήτου (“α”, “β”, κ.ε.). Να σημειωθεί ότι επειδή η Μονή συνεχίζει να λειτουργεί, εμπλουτίζει το Αρχείο της με νέες ανακαλύψεις περγαμηνών, κωδίκων, λυτών και άλλων εγγράφων, όπως και με δωρεές φίλων που κατά το παρελθόν απέκτησαν ντοκουμέντα του Τάγματος και των Έργων του ή άλλου γενικά ενδιαφέροντος υλικού.

Για να μπορέσει ο ερευνητής να έχει στη διάθεσή του το πρωτότυπο ή αντίγραφο κάποιου εγγράφου αρκεί να αναφέρει τον αριθμό του σκληρού φακέλου (1, 22, 113,…) ακολουθούμενο από το γράμμα του μαλακού υποφακέλου (α, β, στ,…). Στην περίπτωση των κωδίκων πρέπει να αναφέρεται και ο αύξων αριθμός με το διακριτικό Κ να προηγείται. Π. χ., για κάποια επιστολή του π. M. Roxas: ΑΤΙΣ 39α, 4, για δε τον κώδικα του θεατρικού έργου με τίτλο “Η Τραγέδια του Αγίου Δημητρίου”: ΑΤΙΣ 117γ (Κ2009) ή την ιταλικής προέλευσης “Τριγωνομετρία”: ΑΤΙΣ 101 (K1390).

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Γαλλικά
  • Ελληνικά
  • Ιταλικά
  • Λατινικά

Γραφή του υλικού

  • Ελληνικό
  • Λατινικό

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Uploaded finding aid

Allied materials area

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Α. Ιστορία – Οργάνωση Μονής
Β. Σχέσεις Μονής / Τάγματος
Γ. Σχέσεις Μ. / Α. Έδρας, Επισκόπων
Δ. Σχέσεις Μ. / Α. Έδρας, Επισκόπων

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες