Εμφανίζει 12 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο Μ.Β Σιγάλα
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Μ.Β Σιγάλα

 • Αρχείο Πατέρων Ιησουιτών ΠΣ-ΜΣ (Προσωπικές Συλλογές- Μάρκος Σιγάλας)
 • Αρχείο
 • 2019

Μάρκος.Β.Σιγάλας

Αλληλογραφία

 • Αρχείο Πατέρων Ιησουιτών ΠΣ-ΜΣ (Προσωπικές Συλλογές- Μάρκος Σιγάλας)-Π.Σ-ΜΣ Α.
 • Series
 • 1911-1947
 • Μέρος τουΑρχείο Μ.Β Σιγάλα

Αλληλογραφία με ιερείς και εκκλησιαστικούς φορείς, με κοσμικά άτομα και φορείς (στη Σύρο, Νάξο, Κωνσταντινούπολη, Αθήνα κλπ.):

 1. 1911-1935,
 2. 1936-1946,
 3. Επιστολικά δελτάρια: 1909-1947

Μάρκος.Β.Σιγάλας

Οικονομικά

 • Αρχείο Πατέρων Ιησουιτών ΠΣ-ΜΣ (Προσωπικές Συλλογές- Μάρκος Σιγάλας)-Π.Σ-ΜΣ Δ.
 • Series
 • 1920-1940
 • Μέρος τουΑρχείο Μ.Β Σιγάλα

Ποικίλοι λογαριασμοί, αποδείξεις κλπ.: 1920-1940

Λόγοι Θρησκευτικοί

 • Αρχείο Πατέρων Ιησουιτών ΠΣ-ΜΣ (Προσωπικές Συλλογές- Μάρκος Σιγάλας)-Π.Σ-ΜΣ Ε.
 • Series
 • 1911-1948
 • Μέρος τουΑρχείο Μ.Β Σιγάλα

 1. 1911-1919
 2. 1920-1925
 3. 1926-1929
 4. 1930-1934
 5. 1935-1939
 6. 1940-1944
 7. 1945
 8. 1946-1948
 9. Αχρονολόγητα- Σπαράγματα

Μάρκος.Β.Σιγάλας

Λόγοι διάφοροι- διαλέξεις

 • Αρχείο Πατέρων Ιησουιτών ΠΣ-ΜΣ (Προσωπικές Συλλογές- Μάρκος Σιγάλας)-Π.Σ-ΜΣ ΣΤ.
 • Series
 • 1918-1942
 • Μέρος τουΑρχείο Μ.Β Σιγάλα

 1. Διαλέξεις-λόγοι ποικίλου περιεχομένου: 1918-1946
 2. Λόγοι επικήδειοι, νεκρολογίες κ.τ.ό.: 1925-1942

Μάρκος.Β.Σιγάλας

Θρησκευτικά ποικίλα

 • Αρχείο Πατέρων Ιησουιτών ΠΣ-ΜΣ (Προσωπικές Συλλογές- Μάρκος Σιγάλας)-Π.Σ-ΜΣ Ζ.
 • Series
 • 1920-1939
 • Μέρος τουΑρχείο Μ.Β Σιγάλα

 1. Διαλέξεις-λόγοι ποικίλου περιεχομένου: 1918-1946
 2. Λόγοι επικήδειοι, νεκρολογίες κ.τ.ό.: 1925-1942

Εκπαιδευτικά

 • Αρχείο Πατέρων Ιησουιτών ΠΣ-ΜΣ (Προσωπικές Συλλογές- Μάρκος Σιγάλας)-Π.Σ-ΜΣ Γ.
 • Series
 • 1922-1942
 • Μέρος τουΑρχείο Μ.Β Σιγάλα

 1. Εκπαιδευτικά ποικίλα: 1922-1936
 2. Βαθμολόγια 1-5: 1924-1929
 3. Βαθμολόγια 6-8: 1929-1932
 4. Βαθμολόγια 9-13: 1932-1942
 5. Βαθμολόγια 14-17: Αχρονολόγητα

Μάρκος.Β.Σιγάλας

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 12