Προεπισκόπηση εκτύπωσης Κλείσιμο

Εμφανίζει 11 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Series
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Εκπαιδευτικά

  • Αρχείο Πατέρων Ιησουιτών ΠΣ-ΜΣ (Προσωπικές Συλλογές- Μάρκος Σιγάλας)-Π.Σ-ΜΣ Γ.
  • Series
  • 1922-1942
  • Μέρος τουΑρχείο Μ.Β Σιγάλα

  1. Εκπαιδευτικά ποικίλα: 1922-1936
  2. Βαθμολόγια 1-5: 1924-1929
  3. Βαθμολόγια 6-8: 1929-1932
  4. Βαθμολόγια 9-13: 1932-1942
  5. Βαθμολόγια 14-17: Αχρονολόγητα

Μάρκος.Β.Σιγάλας

Αποτελέσματα 11 έως 11 από 11